Lestarieven 2018

Een schooljaar bestaat exclusief vakantie uit 40 lesweken                                               x het uurtarief € 55  inclusief  21% btw voor leerlingen vanaf 21 jaar oud.

Tarief voor volwassenen inclusief btw :

  • 30 min. Lestijd per week = per maand  €    91
  • 45 min. Lestijd per week = per maand  €  137
  • 60 min. Lestijd per week = per maand  €  182

Tarief voor kinderen en jongvolwassenen:

  • 30 min. Lestijd per week = per maand  €    75
  • 45 min. Lestijd per week = per maand  €  113
  • 60 min. Lestijd per week = per maand  €  150

(tarief is BTW  vrij voor leerlingen tot 21 jaar oud. Gebaseerd op het uurtarief van € 45)

Je betaalt je lesgeld per maand ook in de vakantieperiode. Het is dus een vast en overzichtelijk termijn-bedrag per maand.

Betaling dient te geschieden op Iban rekening NL24 INGB 000 20 84 894  ten name van R.M. van Krugten in de eerste week van de maand of van het kwartaal.

Voorwaarden:

Geen verrekening van lesgelden bij afmeldingen van lessen.                                       Het verzetten van een les is alleen indien mogelijk binnen de desbetreffende lesweek.

De opzegtermijn van lesneming is één maand.